OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 12.05.2021 10:33:21 

WAKARANGA  -  Hakika and Alex Asilia Löwenschwanz - Rhodesian Ridgeback

O nás - alebo: ako to vlastne začalo?                       About us, or: How it started?

  Od malička som túžila mať psa a sen som si splnila až teraz, keď mám dospelého syna.  S výberom plemena som dlho nerozmýšľala - páčia sa mi štíhle vysoké šľachovité urastené psy (teda žiadny malí posteľoví chlpáčikovia)... a k veľkému domu patrí veľký pes. Z praktického hlľadiska som chcela krátkosrsté plemeno, no a najdôležitejším kritériom môjho výberu bola povaha psa. Po naštudovaní múdrej knihy o plemenách psov sme sa celá rodina zhodli na  plemene rhodesian ridgeback. Tento africký krásavec, pôvodne vyšľachtený na lov levov, je svojou priateľskou povahou, inteligenciou, trpezlivosťou, sebavedomím, a tiež aj stavbou tela a kvalitou pohybu priam ideálom toho, po čom som túžila.
 
From my childhood I longed to have a dog and a dream I met until now, when I have an adult son. I chose the breed quickly - I like the high lean sinewy dogs (no small bed toys) ... and a large house is a big dog. From a practical hlľadiska I wanted shorthaired breed, but a most important criterion for selection was the nature of my dog. After staged wise book about dog breeds, we have the whole family agreed Rhodesian Ridgeback breed. This handsome African, originally bred to hunt lions is with his friendly nature, intelligence, patience, confidence, and also the physique and quality of movement almost ideal of what I longed for.
 
  V januári 2009 som oslovila chovateľskú stanicu, ktorá práve čakala šteniatka. Chcela som neštandartnú fenku, ale keď šteniatka prišli  na svet, boli všetky krásne, bez jedinej chybičky - štandartné. Moja nedočkavosť bola taká veľká, že sa mi nechcelo už viac čakať na ďalší vrh a po víkendoch som sa chodila do Bratislavy pozerať, ako šteniatka rastú...
 
  Za moje slniečko - Hakiku vďačím Lívii Lakotovej a jej fenke Asilke. Lívia je zanietená chovateľka, ktorá pravidelne predváza svoje psy na výstavách a málokedy z nich odchádza bez titulu. Je teda úspešná a preto som si vybrala jej chovateľskú stanicu Löwenschwanz.
 
   On January 2009 I contacted kennel, which just waited for puppies. I wanted to nonstandart bitch, but when the puppies came, they all was beautiful, without mistake - standart. My restlessness was so great that I didnt want to have longer to wait for another litter, and on weekends I went to Bratislava to watch, as the puppies grow.

   For my sweetie Hakika I thank to Livia Lakotová and her beautiful female Asilia - Hakikas mom. Livia is passionate breeder that regulary trial balance their dogs at shows and only seldom leaving them without a title. She is very successful breeder and therefore I chose my dog  from kennel Löwenschwanz.
 
 
                Na návšteve u nás...                           ...Hakinkina rozlúčka v Bratislave        4-týždňové Hakika a Habeebah (foto Lívia L.)
 

Lívia dokonca navštívila so všetkými svojimi  psami a šteniatkami aj nás v Novej Dubnici.  Vtedy som nebola ešte celkom rozhodnutá pre konkrétne šteniatko, ale dosť sa okolo mňa motala práve Hakika (čierno-červený obojok).  Bolo úžasné sa pozerať, ako Vám po záhrade behá 11 krásnych psov…. A potom nastal deň kedy sa môj sen stal skutočnosťou: 6.3.2009 sme si prišli do Bratislavy pre šteniatko. Veľmi sa  mi  páčila Hakikina sestrička Habeebah, ale Lívia, ako chovateľka, mala právo prvého výberu,  tak  Habinka  ostala v  Bratislave a Hakika opustila  svoju psiu rodinku: maminu, babku, 2 tety a 6 súrodencov  a prišla  do svojej novej rodiny do Novej Dubnice... Všetci ju milujeme    

Lívia visited our house in Nová Dubnica with all her dogs and puppies. Then I wasnt determined for the particular puppy, but just Hakika walk over and over around me (black and red collar). For me it was really amazing to watch 11 beautiful dogs in my garden. And then, my dream became a reality. We were in Bratislava for a puppy. I was very pleased the Hakikas sister Habeebah, but Livia, as a breeder, had arigt of first choice. Also Habeebah stayed in Bratislava and Hakika left her dogfamily: mom, grandmom, 2 aunts, and 6 sibs... and came into new family in Nová Dubnica... We all love her